Uefa-A Diplom


23 February 2023

Eisem Trainer vun 1.Ekipp dem Marco Martino nach emol Alles Guddes fir säin Uefa-A Diplom an weiderhin vill Erfolleg bei eis. 
 
Weider esou, Marco ❤️