Déi Nei Buvette &Vestiare

Déi Nei Buvette &Vestiare

Déi Nei Buvette &Vestiare
Geplangt fir 2021 fir --75 Joer FC Kielen--
Gëschter presentéiert um Neijorspatt vun der Gemeng vum Buergermeeschter Felix Eischen
Merci un de ganze Gemengerot!

Am Film: https://www.facebook.com/FCKielen/videos/220169535604688