Fëschfest

Fëschfest

Den FC KIELEN invitéiert op sain

   FËSCHFEST

            

Äschermëttwoch, de 26. Februar 2020

             (mëttes) vun 11³° Auer un zu Kielen beim Fussballsterrain

       

Well mir de Moment keng Buvette méi hunn, kann NET
op der Plaz giess ginn mee just mat eweg geholl ginn !!!

Gebackene Fësch (fir mat ze huelen)                                  € 20,-

Saumon-Quiche mat Zalot (fir mat ze huelen)                   € 13,-

 

Karfreideg, den 10. Abrëll 2020 wärt d’Fëschfest zu Kielen am Musikssall ofgehalen ginn, wou dann och kann do giess ginn.

 

Reservéiert bis spéitstens den 24. Februar 2020 um

661 166 660 (Nadine Klein) tëschent 19 an 21 Auer.

 

Villmols merci am viraus