FILM:   De leschten Owend an der Buvette....

FILM: De leschten Owend an der Buvette....

Abschiedsfest vun der Buvette vum FC Kielen, Januar 2020.
https://www.facebook.com/FCKielen/videos/805227073290895
Eng eschten Kéier hu mer der Buvette eis Reverenz erwisen.
Duerno ass d'Buvette ofgerappt ginn.
Interview mam Fred Keup, Adri Eschette, Manu Scheitler, Nadine Klein, Maggy Grof, Francesco Controguerra, Lucien Koch, Claude Clesse.
Vum Raym. Faber.