Generalversammlung

Generalversammlung

Léiwe Member,

Mir lueden Iech heimadder häerzlech an op ons
Generalversammlung

 

e Freiden, den 17. Januar 2020 vun 20 Auer un am „Café Moonlight“ 4, rue de Kopstal zu KielenDagesuerdnung vun der Uerdentlecher Generalversammlung:

1.    Begréissung an Usprooch vum President Fred Keup

2.    Aktivitéitsbericht vum Sekretär Adri Eschette

3.    Keessebericht vum Keessier Christian Maringer

4.    Bericht vun de Keeserevisoren

5.    Entlaaschtung vum Keessier a vum Comité

6.    Wahl vun den Keeserevisoren fir d'Joër 2020

7.    Deelweis Neiwahl vum Comité

8.    Verschiddenes a fräi Aussprooch

9.    Usprooch vum Buergermeeschter oder Gemengevertrieder 

 

Är Kandidaturen fir an de Comité kënne bis den 15. Januar 2020 per E-mail beim Sekretär Adri Eschette (adriano.eschette@fckielen.lu) eragereecht ginn.

 

Mat beschte Gréiss.

 

De Comité vum FC Kielen