Nei Buvette an Vestiairen vum FC Kielen: D'Arbechten ginn virun!

Nei Buvette an Vestiairen vum FC Kielen: D'Arbechten ginn virun!

Nei Buvette an Vestiairen vum FC Kielen: D'Arbechten ginn virun!
15. Juni 2020 gefilmt vum Raym Faber

https://www.facebook.com/watch/?v=557709518260159