Programm 1. Equipe Frendschaftsmatcher 2015

Programm 1. Equipe Frendschaftsmatcher 2015

Traininger sinn Méindes, Dënschdes, Donneschdes an Freides um 19:00Frendschaftsmatcher:

25/07: geint Scheffleng um 18H

31/7., Freides um 19:30 géint Käerjeng II

08/08: geint Kaerjeng II um 18H

16/08: geint Beggen um 16H

19/08: zu Berbourg um 20H