Transfer Nr 2: Johnny Santos

Transfer Nr 2: Johnny Santos

Transfer Nr 2
Den Johnny Santos (25) kënnt vun Suessem. Vidrun huet hien zu Rëmeleng gespillt. Hien ass Stiermer.
Wëllkomm zu Kielen
All Guddes Johnny!