Uefa-A Diplom

Uefa-A Diplom

Eisem Trainer vun 1.Ekipp dem Marco Martino nach emol Alles Guddes fir säin Uefa-A Diplom an weiderhin vill Erfolleg bei eis. 
 
Weider esou, Marco ❤️