Kontakt

Häerenéquipe vum FC Kielen
c/o Claude Limpach
8, rue de Kopstal
L-8291 Meispelt
Tél: 621 18 44 10
E-Mail: claude.limpach@fckielen.lu
Konto: ccp LU28 1111 1334 9523 0000