Kontakt

Häerenéquipe vum FC Kielen c/o Claude Limpach, 8, rue de Kopstal, L-8291 Meispelt
Tél: 621 18 44 10
E-Mail: claude.limpach@foyer.lu
Konto: ccp LU28 1111 1334 9523 0000