Informatiounen

Jugendkommissioun 2021/2022
 
Kontakt:
 
Schaack Paul
 
Tel: 691537949
E-Mail: paul.schaack@fckielen.lu
 
 
Schirtz Steve
 
Tel: 661149469
E-Mail: steve@nshl.lu 

Steve Schirtz

Paul Schaack