Programm 2019/2020

Programm vun der Virbereedung Juli/August 2019

Méindes, 15. Juli: Ufank vum Training

 

Donneschdes, 25. Juli: Turnéier zu Käerch

Sonndes, 28. Juli: Turnéier zu Käerch

Sonndes, 4. August: Suessem - Kielen

Mëttwochs, 7. August: Kielen – Itzeg

Sonndes, 11. August Turnéier zu Menster

Dënschdes, 13. August: Mamer - Kielen

Donneschdes, 15. August: Turnéier zu Menster

Dënschdes 20. August: Kielen – Kayl/Téiteng

 

Sonndes 25. August: Championnat

 

Equippefoto 9. August oder, wann et do reent, den  20. August