Informatiounen


Joergäng (fir Saison 20/21): 2010 & 2011
 
1. Training:

Trainer Poussins :
 
 
Jeff Palazzo (621478144) palazzo.jeff91@gmail.com

Ø Dylan Almeida (691640281) dylanalss92@hotmail.com

 
 
 


Training:

Poussins 1 Mai 2018

Jeff Palazzo