Informatiounen

Joergäng: 2008, 2009
 
1. Training:

Trainer Poussins :
 
 
 

TEERLINCK Marc                           

691 401 024      
marc.teerlinck@fckielen.lu

 LOUREIRO FERREIRA José

691 736 355      

jose.loureiro@email.com

 


Training:

Poussins 1 Mai 2018