Informatiounen

1. Training:

Joergäng: 2006, 2007

Trainer:
Mike Haagen

621 480 693 haagenmike@hotmail.com

Training:

Minimes Mai 2018